Bijeenkomst over bedrijventerreinvisie 7 februari

Op 7 februari organiseren wij speciaal voor de ondernemers op de bedrijventerreinen een bijeenkomst over de op te stellen bedrijventerreinenvisie.

Speciaal voor ondernemers op bedrijventerreinen wordt er een bijeenkomst georganiseerd over de op
te stellen Bedrijventerreinenvisie van Midden-Groningen.

De bedrijventerreinenvisie gaat in op nieuwe en huidige bedrijventerreinen. Welke voorwaarden zijn
belangrijk als er nieuwe terreinen worden ontwikkeld? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op de
huidige terreinen en hoe zorgen we ervoor dat de terreinen ook in de toekomst goed geschikt zijn om
te ondernemen?

Wij vinden het van groot belang dat de bedrijventerreinenvisie kan rekenen op breed draagvlak én
aansluit bij de wensen en behoeften van gebruikers. Daarom houden wij op 7 februari voor deze
ondernemers een bijeenkomst. Raadsleden van Midden-Groningen worden ook voor deze bijeenkomst
uitgenodigd. Het traject om te komen tot een bedrijventerreinenvisie heeft meerdere stappen. Er is
onder andere een analyse gedaan van de bedrijventerreinen, er wordt met ondernemers gesproken in
een klankbordgroep en er is een bijeenkomst geweest voor de gemeenteraad. Tijdens de
ondernemersbijeenkomst op 7 februari zullen de thema’s aan de orde komen die tot dan toe in het
traject zijn opgehaald. Herkent u zich in de aangedragen punten, of zou u nog andere onderwerpen
mee willen geven?

We zouden het waarderen als u over dit thema zou willen meedenken en ontmoeten u graag op
woensdag 7 februari 2024. Uw kennis en ervaring is van belang om tot een goede visie te komen.

U kunt zich tot maandag 5 februari 2024 aanmelden bij Loes Heeling, beleidsmedewerker economie.
De gegevens over de bijeenkomst en het aanmelden staan hieronder vermeld.

Graag tot 7 februari!

Met vriendelijke groet,

Annemiek Hoesen-Spithorst
Wethouder Economische Zaken

Bijeenkomst  Bedrijventerreinenvisie
 Woensdag 7 februari 2024
 Inloop: 19.00 uur
 Aanvang programma: 19.30 uur
 Locatie: Hotel Faber, Meint Veningastraat 123 in Hoogezand
 Aanmelden en/of meer informatie: loes.heeling@midden-groningen.nl

Bijeenkomst over bedrijventerreinenvisie 7 februari