Het ontwerp van de Bedrijventerreinenvisie ligt ter inzage

Na een proces van een aantal maanden is het ontwerp van de bedrijventerreinvisie voor Midden-Groningen klaar. In de afgelopen maanden zijn ondernemers geraadpleegd over de inhoud van de visie.

De gemeente houdt in de bedrijventerreinenvisie rekening met economische ontwikkelingen. Daarbij kijkt de gemeente naar kaders voor de invulling van nieuwe bedrijventerreinen en naar het aanpakken van bestaande, verouderde bedrijventerreinen, zodat het ook in de toekomst voor ondernemers prettig ondernemen is op de bedrijventerreinen. Van 5 juni tot 17 juli 2024 is de ontwerp-bedrijventerreinenvisie te bekijken via https://www.midden-groningen.nl/bedrijventerreinenvisie-ontwerp

Wilt u reageren op de ontwerp-bedrijventerreinenvisie? Dat kan bij voorkeur via de mail, deze kunt u richten aan de gemeente en sturen naar loes.heeling@midden-groningen.nl. In de ontwerpbalk geeft u aan dat het om een zienswijze op de ontwerp-bedrijventerreinenvisie gaat. 

 In juli en augustus zal de gemeente de binnengekomen reacties verzamelen en beantwoorden.

De gemeenteraad van Midden-Groningen zal in oktober 2024 de bedrijventerreinenvisie behandelen in de commissie- en raadsvergadering.

Heeft u vragen over de ontwerp-bedrijventerreinenvisie? Dan kunt u contact opnemen met Loes Heeling, via 0598-373805. In juli is Loes met vakantie, van 8 juli tot 17 juli is collega Jeroen van Brussel bereid om vragen over de ter inzagelegging en de bedrijventerreinenvisie te beantwoorden. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0598-373737.