Over OverMG

door | jan 15, 2021

OverMG

 

Missie (wat doet OverMG voor u?)

OverMG zet zich in voor bedrijven en ondernemers in de gemeente Midden-Groningen. Wij doen dit op basis van 4 speerpunten *:

  • Onderlinge verbinding en gezamenlijke groei versterken
  • Innovatiekracht vergroten door kennisdeling
  • Verbeteren en waarborgen continuïteit in duurzaamheid en MVO
  • Behartigen belangen richting instanties en overheden

Visie (hoe doen wij dat?)

Wij organiseren activiteiten die de verbinding tussen bedrijven onderling en de maatschappij flink versterken. Daarnaast fungeren wij als een platform waarin gedeelde belangen in de vorm van kennis, inkoopvoorwaarden en communicatie naar instanties en overheden worden gebundeld.

 

Wij werken volgens de volgende kernwaarden:

Betrokken – betrouwbaar – ondernemend – onafhankelijk – vernieuwend

 

Speerpunten

 

Onderlinge verbinding en gezamenlijke groei versterken

Voor de samenvoeging bestonden in de oude gemeente tezamen 16 ondernemersverenigingen. De diversiteit aan ondernemingen is groot. Om lokale ondernemerschap en economische groei te versterken is versteviging van onderlinge verbinding onontbeerlijk. OverMG heeft als doel om met het samenbrengen van bedrijven, de onderlinge drempels te verlagen en aanjager van samenwerking en groei te zijn.

Innovatiekracht vergroten door kennisdeling

Mede door de variëteit aan ondernemingen durven we te stellen dat ‘kennis in eigen huis aanwezig is’. Door deze onderling uit te wisselen vergroten we onze gezamenlijke innovatieve kracht én economisch speelveld buiten de grenzen. OverMG heeft als doel om benodigde kennis in eigen grond te ontginnen, en deze bij belanghebbende ondernemingen middels kennissessies aan te bieden.

Verbeteren en waarborgen continuïteit in duurzaamheid en MVO

Hoe geven we de wereld door? Als vereniging willen we verbinding maken tussen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) en, gelet op onze sterktes en zwaktes, de invulling door lokale ondernemingen. OverMG heeft als doel om aan de hand van deze 17 doelen bedrijven uit te dagen en te ondersteunen hun beleid en activiteiten verder te verduurzamen.

Behartigen belangen richting instanties en overheden

Door de gemeentelijke herindeling (2018) zijn de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde samengevoegd in de gemeente Midden-Groningen. OverMG heeft als doel om het krachtenveld in balans te brengen door overkoepelende belangen van ondernemers richting de gemeente, en andere overheden en instanties, te vertegenwoordigen.

ORGANISATIE

Klaas Boer voorzitter
Over OverMG
penningmeester overMG
Over OverMG

VOORZITTER

Klaas Boer, Curios.Coach

SECRETARIS

Erik Stuut, TRIACC

PENNINGMEESTER

SECRETARIAAT

Nelly Boer

CONTACTGEGEVENS

OverMG

Hoofdweg 170
9628 CT Siddeburen
088 88 55 050
secretariaat@overMG.nl

KvK 81308132