Uitkomsten Enquête lokale ondernemersfondsen 2020

Inleiding Uitkomsten enquête lokale ondernemersfondsen 2020

Samenwerken geeft ondernemers meer slagkracht om de lokale economie te versterken. Daarom zijn ondernemersfondsen zo belangrijk. Zij zijn bedoeld om gezamenlijke initiatieven van ondernemers in een bepaald gebied te organiseren en te financieren. Dat kan een hele gemeente zijn, of afzonderlijke bedrijventerreinen en winkelgebieden. Alle ondernemers in zo’n gebied dragen financieel bij door een verplichte heffing via de onroerendezaakbelasting of reclamebelasting. Uit het fonds worden zaken gefinancierd als parkmanagement en collectieve beveiliging op bedrijventerreinen. In winkelgebieden wordt het geld gebruikt voor onder andere promotie van het gebied, feestverlichting en centrum-management.
Stichting CLOK heeft vele ondernemersfondsen mee helpen oprichten en begeleid. CLOK wil inzicht geven in hoeveel ondernemersfondsen er bij benadering in Nederland bestaan, wanneer ze zijn opgericht, welke vorm een fonds heeft, wie de initiatiefnemers zijn en of gemeenten op een of andere manier bijdragen aan de ondernemersfondsen. Om dit inzicht te verwerven heeft CLOK een vragenlijst uitgezet onder de gemeenten en ondernemersfondsen.

Lees hieronder het complete bericht

Uitkomsten enquête lokale ondernemersfondsen 2020