Terugkoppeling nieuwe Omgevingsvisie

Midden-Groningen werkt aan haar Omgevingsvisie en betrekt haar inwoners daarbij. Daarvoor zijn er tussen september en november zes gespreksavonden met dorps- en wijkorganisaties en twee expertbijeenkomsten van organisaties, instellingen en ondernemers geweest. Daaraan hebben bestuursleden of medewerkers van uw organisatie of bedrijf deelgenomen.

Tijdens deze bijeenkomsten is meerdere malen aangegeven dat er behoefte is om de resultaten teruggekoppeld te krijgen, nog voordat deze in de vorm van uitgangspunten worden verwerkt in een document voor de gemeenteraad.

Graag geven we aan die behoefte gehoor door een terugkoppelavond te organiseren, namelijk op 13 december van 19:30 – 21:30 uur. Dan zullen wij presenteren wat per gebied van onze gemeente is opgehaald en wat de uitkomsten zijn van onze online vragenlijst. Er is daarbij gelegenheid om uw reactie daarop te geven en zo nodig aan te vullen. Ook gemeenteraadsleden zullen daarbij aanwezig zijn.

U bent van harte welkom. Een aantal organisaties heeft meerdere mensen meegenomen naar de gesprekavonden en expertsessies. Vriendelijk verzoek aan deze organisaties om deze uitnodiging ook naar die personen door te sturen. Een uitnodiging met programma en locatie volgt later.

Aanmelden kan al via het emailadres omgevingsvisie@midden-groningen.nl

Wij hopen op een goede opkomst en inspirerende gesprekken!

Met vriendelijke groet,

Richard van Benthem, Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen