UITNODIGING Mkb-programma: Waardedalingsregeling niet-woningen

Namens het Mkb-Programma nodigt de Provincie ondernemersverenigingen in het aardbevingsgebied graag uit voor een bijeenkomst op 11 oktober..

Aangezien er tot nu toe weinig aanmeldingen van mkb-ers zijn voor onderstaande bijeenkomsten, terwijl de bijeenkomsten juist voor mkb-ers bedoeld zijn, hebben we besloten beide bijeenkomsten te verplaatsen naar een avond. Zo hopen we meer mkb-ers te kunnen informeren.

De nieuwe planning is als volgt:

  • Op dinsdag 3 oktober 19:30-21:30 uur:                 Toekomstperspectief voor het mkb (in samenwerking met GroBusiness). Locatie volgt.
  • Op woensdag 11 oktober 19:30-21:30 uur:         Waardedalingsregeling niet-woningen (in samenwerking met IMG). Locatie volgt.

Degenen die zich al hadden aangemeld hebben een nieuwe uitnodiging vanuit de outlookagenda ontvangen. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u wel graag aanwezig zijn bij één of beide bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar: mkbprogramma@provinciegroningen.nl.

Kent u een mkb-ondernemer voor wie deze bijeenkomsten interessant kunnen zijn? Stuur dan de uitnodiging gerust door.

Wat is het Mkb-Programma?

Het Mkb-Programma wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Met dit programma willen wij ondernemers in het aardbevingsgebied ondersteunen bij nadelen door gaswinning en deze bedrijven helpen om weer toekomstbestendig te worden. Dit doen wij o.a. met het aanbieden van financiële regelingen en begeleiding door Stut-en-Steun. Maar ook met het informeren van overheden, belangenorganisaties en ondernemers. Het Mkb-programma, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen gaan hierover graag met ondernemers in gesprek.

Daarom nodigen wij u graag uit voor onderstaande bijeenkomst:

Waardedalingsregeling niet-woningen

AANGEPASTE DATUM EN TIJDSTIP: 11 oktober 19:30 – 21:30 uur

Tijdens deze bijeenkomst zal het IMG met ondernemers(verenigingen) in gesprek gaan over de waardedalingsregeling niet-woningen. Dit wordt georganiseerd op donderdag 11 oktober 19:30 – 21:30 uur. De locatie van deze bijeenkomst is nog niet bekend, maar het zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in de stad Groningen.

Graag verwelkomen wij een afgevaardigde namens uw ondernemersvereniging. Diegene kan zich aanmelden via mkbprogramma@provinciegroningen.nl

Hartelijke groet,

Lotte van Houten
Programmamanager Mkb-programma
Team Gaswinning
Provincie Groningen