Ledenvergadering en netwerken 24 oktober

In verband met de herfstvakantie is onze netwerkbijeenkomst deze keer niet de 3e maar de 4e maandag

24 oktober zijn wij te gast bij het Kielzog.
Een prachtige en inspirerende omgeving!

12:00 uur Netwerkbijeenkomst & lunch
Deze bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een korte ledenvergadering.

LEDENVERGADERING

1. Opening (voorzitter)
2. Verslag activiteiten t/m zomer 2022 (secretaris)
3. Verslag financiƫn (penningmeester)
3a Jaarverslag 2021
3b Kascontrole (kascommissie)
3c Begroting
3d Contributie
4. Nieuwe leden bestuur

Om een effectieve vergadering mogelijk te maken, voor zover mogelijk, vragen graag vooraf bij secretariaat@overmg.nl indienen, zodat deze kunnen worden meegenomen in de verslagen.