Uitnodiging Bijeenkomst
koopstromenonderzoek

In maart 2023 is het nieuwe Koopstromenonderzoek (KSO) Groningen 2022 afgerond.
Het KSO is uitgevoerd door I&O Research en BRDG Advies. Het onderzoek brengt onder andere het koopgedrag van inwoners van de provincie Groningen en daarbuiten in kaart en de ontwikkeling van de Groninger winkelgebieden. Hierdoor is waardevolle informatie beschikbaar gekomen  voor ondernemers in veel Groninger plaatsen waaronder die in Midden-Groningen.

Op 24 mei presenteren de onderzoekers de resultaten van het koopstromenonderzoek aan ondernemers en andere belangstellenden uit Midden-Groningen. De onderzoekers spitsen de presentatie toe op de lokale situatie. Hoe staat de detailhandel in Midden-Groningen ervoor? Na de presentatie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.koopstromen.nl/groningen, door middel van een hoofdrapportage en factsheets voor de verschillende winkelgebieden.

Heeft u op voorhand vragen? Mail deze dan naar linda.hoekstra@midden-groningen.nl.
Deze vragen worden dan tijdens deze avond zoveel mogelijk beantwoord.

Datum: 24 mei 2023
Locatie: MFC De Noordsuythoeve,
Schoolstraat 2 in Noordbroek.

Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.
Na afloop een hapje en drankje.

In verband met de catering vernemen we
graag vooraf of u komt.

Aanmelden:
linda.hoekstra@midden-groningen.nl
o.v.v. ‘Bijeenkomst kso’ en met hoeveel personen u komt. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 mei