Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst gevolgen stremming Julianaplein 2022

De gemeente Midden-Groningen nodigt ondernemers en instellingen uit:

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst stremming Julianaplein voorjaar 2022

We nodigen u van harte uit voor een digitale bijeenkomst over de werkzaamheden aan het Groninger verkeersknooppunt Julianaplein. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door
Groningen Bereikbaar en is speciaal voor ondernemers en instellingen die zijn gevestigd in Midden-Groningen. De werkzaamheden aan het Julianaplein vinden van 11 februari tot en met 9 mei 2022
plaats. Omdat de werkzaamheden plaats vinden in uw (werk)omgeving en u daarvan hinder kunt ondervinden, vinden wij het als gemeente Midden-Groningen belangrijk dat u hierover goed wordt
geïnformeerd.

De bijeenkomst is op maandag 6 december om 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via de de mail. U ontvangt na aanmelding de digitale link voor deelname aan de bijeenkomst.

Momenteel wordt er gewerkt om de doorstroming van het Julianaplein te verbeteren door een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Zo zijn er in 2024 geen verkeerslichten meer nodig en kan
het verkeer in alle richtingen goed doorrijden. Om ruimte te maken voor de bouw hiervan én om er ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens de verdere bouw kan blijven doorrijden wordt er in de
periode van 11 februari tot en met 9 mei 2022 een ‘tijdelijk Julianaplein’ aangelegd. Om dit klaar te maken zijn er werkzaamheden nodig waarbij er steeds een deel van het Julianaplein afgesloten
is. Dit heeft gevolgen voor al het verkeer in én rondom de stad Groningen. Als het tijdelijke Julianaplein in mei 2022 klaar is, kan het verkeer langs de werkzaamheden grotendeels door blijven
rijden.
Tijdens de digitale informatiebijeenkomst zal toegelicht worden wanneer er wat staat te gebeuren in deze periode en welke gevolgen dit heeft voor het verkeer in de stad en de rest van de regio.

Groningen Bereikbaar geeft uitleg over wat er wordt gedaan om de verkeersbewegingen rondom de stad te beperken en het verkeer voldoende te laten doorstromen. U kunt online uw vragen stellen,
ook vragen we u mee te denken over eventuele oplossingen.
Om een idee te krijgen van wat u van deze bijeenkomst kunt verwachten kunt u alvast een kijkje nemen op de website: www.groningenbereikbaar.nl. Hier vindt u meer informatie over de
werkzaamheden aan het wegennet in Groningen. Op groningenbereikbaar.nl/julianaplein vindt u meer informatie over deze specifieke verkeershinder.

Wij zien u graag bij de digitale bijeenkomst op 6 december, om 19.30 uur.

Mede namens de organisatie van Groningen Bereikbaar,

Met vriendelijke groet,
José van Schie,
Wethouder economische zaken en detailhandel
Gemeente Midden-Groningen