Van ons eigen energiecollectief –

Uitgelezen moment collectief metercontract!

ACM besluit tot wijziging gasmeters

Om ervoor te zorgen dat het gasverbruik bij alle afnemers op een eerlijke manier wordt gemeten wordt bij veel grootzakelijke gasaansluitingen het volume gecorrigeerd op basis van grondtemperatuur en gasdruk. Deze correctie wordt de volumeherleiding genoemd.

In 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten om twee volumeherleidingsmethodes uit te faseren, omdat de methodes onvoldoende nauwkeurig zijn. Het gaat daarbij om de grondtemperatuurherleidingsmethode en de volumeherleiding op basis van een aangenomen gasdruk en gemeten gastemperatuur.

De ACM heeft besloten dat de grondtemperatuurherleidingsmethode vanaf 1 juli 2024 niet meer toegepast mag worden. Wanneer u een grootzakelijke gasaansluiting heeft kunt u bericht van uw meetbedrijf verwachten over de noodzakelijke wijziging aan de meter. Mogelijk zullen zij hiermee ook de kosten willen wijzigen. Dit is een uitgelezen moment om de tarieven te vergelijken met de collectieve contracten die we hebben. Heeft u een wijzigingsvoorstel ontvangen of bent u gewoon benieuwd naar de mogelijkheden om te besparen op uw meterkosten? Vraag dan naar de mogelijkheden (geldt ook elektra).

Collectief metercontract, slimme energiemonitor

In april/mei schreven we een artikel over de krapte op het energienet. Er wordt momenteel door veel bedrijven (onbewust) vermogen gecontracteerd gehouden, terwijl ze misschien al met minder vermogen toe zouden kunnen. Dat kost de ondernemer geld, maar houdt ook ruimte in beslag voor anderen. Door als ondernemer hiernaar te kijken (we helpen u graag) of als netbeheerder hierover actief contact te zoeken kan er op korte termijn ruimte vrij komen.

Een van de suggesties die we hierbij hebben aangedragen is om zelf goed te kijken op welke momenten je energie verbruikt en hier iets in te schuiven of je duurzame opwek op af te stemmen. Een voordeel van onze collectieve metercontracten is de toegang tot een kosteloze energiemonitor waarmee je dit inzicht krijgt. Een groot pluspunt aan onze energiemonitor is de integratie van uw eigen duurzame opwek uit zon of wind (mits Bruto Productie Meter aanwezig).

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten / gecontracteerd vermogen
  • Reductie van energiebelastingen
  • Energieregisseur bedrijventerreinen / congestie-oplossingen