De provincie Groningen stelt 200.000 euro extra beschikbaar voor arbeidsmarktscholing en 100.000 euro extra voor stageplaatsen. Dit geld komt uit het coronafonds van de provincie.

De provincie Groningen stelde de subsidieregelingen arbeidsmarktscholing en stageplaatsen 1 maart open voor ondernemers. Ze stelde hiervoor in totaal 540.000 euro uit haar coronafonds beschikbaar.

De beide regelingen zijn sinds de opening zeer succesvol gebleken.

Investeren in scholing

Het extra budget van 200.000 euro is bestemd voor bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die, ondanks de coronacrisis, investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers.

Veilige stageplaatsen

Met het extra budget van 100.000 euro worden ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo.

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie Groningen is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid.

 

BRON: DvhN