Profiteren van negatieve energietarieven… kan dat?

Van ons eigen energiecollectief –

We zien steeds vaker negatieve energietarieven op de beurs. Kunnen we daarvan profiteren? En wat is de impact als u zonnepanelen heeft? Of zijn zonnepanelen überhaupt niet interessant omdat energie gratis wordt?

Hoe vaak komen negatieve energietarieven voor?

We zien op sommige momenten, van een beperkt aantal dagen, negatieve tarieven. In 2021 was dit een kleine 70 uur het geval.

De uurtarieven zijn met name negatief op het moment dat er minder vraag is dan aanbod. Dit is bijvoorbeeld het geval in de weekenden in zonnige maanden. Maar ook op werkdagen zien we dit wel gebeuren. Als we een voorzichtige aanname mogen doen en het potentieel aantal uur per jaar berekenen, komen we op ca. 400 uur per jaar. Dit zijn met name de uren in middag, in het weekend in zonnige maanden. Hierbij houden we nog geen rekening met bewolking.

Zal energie gratis worden? We gaan er niet van uit. Een jaar telt 8.760 uren, waarmee het aantal negatieve uren in bovenstaand scenario dus nog geen 5% van een heel jaar is. Alle overige uren zal de prijs naar verwachting positief blijven, omdat er iemand geld moet verdienen aan het produceren van energie. En hierbij houden we nog niet eens rekening met andere kosten per kilowattuur zoals energiebelasting en (vanaf 3×100 ampère) netwerkkosten. Energie kost geld.

Dynamische of gemiddelde uurtarieven?

Moet u over willen stappen op dynamische uurtarieven, om zo méér te profiteren van negatieve tarieven? Dat verschilt per onderneming. Naar onze mening is dit voor veel ondernemers niet voordelig. En wel om twee redenen:

Als u wilt profiteren van negatieve tarieven, moet u om te beginnen het energieverbruik (dus de werktijden) kunnen verschuiven naar de uren met weinig vraag en veel aanbod, dus naar de zaterdag en/of zondag. Hoe reëel is dat? En weegt het voordeel dan op tegen de extra personeelskosten?

Daarnaast moet u dan ook een energiecontract hebben waarbij elk uur het verbruik wordt gemeten en tegen het dan geldende uurtarief wordt afgerekend. Maar zolang er relatief weinig negatieve uurtarieven zijn, en die vallen op een tijdstip dat u ook weinig energie verbruikt, is een ongewogen gemiddeld maandtarief gunstiger. Immers, bij een dynamisch uurtarief gelden de lage tarieven voor relatief weinig kilowatturen en het gros van uw energieverbruik valt nog steeds in de duurdere uren. Dan kunt u beter een contract hebben waarbij u het ongewogen gemiddelde van alle uurtarieven betaalt; in dat geval weegt een uur met negatieve tarieven even zwaar als een uur met hogere tarieven.

Als collectief houden we deze ontwikkelingen en de aanbiedingen van energieleveranciers hieromtrent goed in de gaten. Wanneer dit voordeel kan opleveren leggen we dat zéker voor aan de Werkgroep Energie die de inkoopbesluiten neemt.

Welke kansen biedt dit?

Wanneer u een contract met dynamische uurtarieven heeft, kunnen de negatieve tarieven zeker impact hebben op uw situatie. Zowel positief als negatief! Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen, dan wilt u bij negatieve tarieven liever geen energie terugleveren. Kunt u aan de andere kant vrij eenvoudig uw verbruik verplaatsen, dan biedt dit juist kansen! Laadt u bijvoorbeeld altijd uw elektrische vrachtwagens of heftrucks op zodra de werkdag voorbij is? Overweeg dan een tijdschakelaar die het opladen verschuift van bijvoorbeeld de vrijdagmiddag naar de zaterdag/zondag.

Wij bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

PM Energie kan u onder andere helpen met de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen