Beste ondernemers in de gemeente Midden-Groningen,

Iedereen kent het Rode Kruis. Vooral van grote rampen en conflicten maar we zijn ook dichtbij. In Groningen staan bijna 400 vrijwilligers klaar om mensen te helpen. Daar waar de nood het hoogst is. Wij werken hierbij volgens onze grondbeginselen en kijken niet naar nationaliteit, religie of afkomst.

Sinds de coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten, zien we ook in de provincie Groningen dat de armoede toeneemt. Eerste levensbehoeften zoals eten, drinken en onderdak zijn zelfs in een rijk land als Nederland niet vanzelfsprekend. In de gemeente Midden-Groningen zijn er ook kinderen die thuis geen ontbijt krijgen voordat zij naar school gaan. Het Rode Kruis is door de gemeente gevraagd ontbijttassen uit te delen aan de gezinnen van deze kinderen, zodat zij tijdelijk wat extra steun krijgen. Ervaring heeft ons geleerd dat zorgen om (voldoende) voedsel veel stress oplevert en dat de drempel om hulp te vragen erg hoog ligt.

Steunt u ons project?

Op 2 oktober zijn wij in Midden-Groningen gestart met het uitdelen van de eerste ontbijttassen. Graag vragen wij u om het Rode Kruis te steunen bij het verzorgen van deze hulpverlening.

U kunt op de volgende manieren helpen:

  • Ontbijtproducten doneren voor in de ontbijttas
  • Collega ondernemers steunen door producten bij hen in te kopen voor in de ontbijttas
  • Geld doneren

Dankzij de steun van bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen wij impact maken op het leven van duizenden mensen. Dikwijls gebeurt dit door donaties in vorm van geld of producten. Mocht u geen ontbijt gerelateerde producten kunnen of willen doneren is het uiteraard ook mogelijk om iets te doneren als presentje voor de feestdagen.

Helpt u mee?

Voor meer informatie neem contact op met:

vneijboer@redcross.nl
06-81345224