Ons eigen energiecollectief – Overstappen op groene stroom een goed idee?

Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij aangesloten. Elke ondernemer kan zelf kiezen of hij gebruik wenst te maken van groene stroom. Maar waarom zou je daarvoor kiezen?

Groene stroom is in de zakelijke markt vaak iets duurder dan grijze stroom. Het prijsverschil is minimaal (zie enkele voorbeelden verderop) maar ook andere factoren wegen mee. Is je groene stroom wel écht groen en écht beter voor het milieu? En wat is voor jouw organisatie de meerwaarde?

Is je groene stroom écht groen?

Om te beginnen: stroom is stroom. Als je betaalt voor groene stroom, komt er niet ineens andere stroom uit het stopcontact. In werkelijkheid doe je een financiële bijdrage zodat er ergens geïnvesteerd kan worden in de opwek van groene stroom (of een reeds gedane investering terugverdiend kan worden). Die groene stroom wordt ingevoed op het energienet, waarmee de stroom uit je stopcontact een mengeling is van grijze en groene stroom.

In Nederland zijn door de overheid enkele instanties aangewezen om de productie, inkoop en verkoop van groene energie te certificeren en registreren. Hierdoor weten we zeker dat een energieleverancier geen grijze stroom verkoopt alsof het groene stroom is. Als je voor groene stroom betaalt, moet de leverancier zorgen dat voor jouw energieverbruik ook net zoveel groene stroom is ingekocht. Jouw groene stroom is dus ook écht groen opgewekt. Maar er is wel verschil in de waarde die aan de duurzaam opgewekte stroom wordt toegekend. Dit zit als volgt.

Als er ergens in Europa groene stroom wordt opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen in Duitsland, waterkrachtcentrales in Noorwegen of windmolens op de Noordzee), dan levert dat land daarmee een bijdrage aan de wereldwijde taak om duurzaam energie te produceren. Maar als de bewijzen (certificaten) van die stroom vervolgens over de grens worden verkocht, wie kan dán terecht zeggen dat hij bijdraagt aan duurzame opwek? Het land van opwek of het land dat de investering doet? In feite zijn beide duurzaam bezig, maar we bevinden ons hier wel op een punt van discussie.

Dit is dan ook een van de redenen (naast bijvoorbeeld de lagere transportkosten) dat aan duurzame energie uit Nederland meer waarde wordt gehecht. Kijk bijvoorbeeld naar de CO2-prestatieladder, waarop je meer punten scoort als je een contract hebt voor groene stroom uit Nederland.

Wat heb je als bedrijf aan groene stroom?

Als je kiest voor groene stroom, dan betaal je zoals gezegd iets meer en investeer je dus eigenlijk in een klein deel van bijvoorbeeld een windmolen. Je levert hiermee een financiële bijdrage aan duurzame opwek. Voor sommige bedrijven levert dit direct een voordeel op omdat ze met een hogere duurzaamheidsscore bijvoorbeeld meer kans maken in een aanbestedingstraject. Voor andere bedrijven is het vooral goed voor hun imago en helaas minder meetbaar.

In elk geval willen we het als collectief van harte aanbevelen om te kiezen voor duurzame energie uit Nederland. We vragen de leverancier dan om niet alleen de totale inkoop en verkoop van hun klanten te registreren, maar we vragen om voor de deelnemers aan ons collectief een registratie op naam bij te houden. Hiermee krijg je een mooi certificaat (mooi voor je communicatie naar buiten!) en de garantie op papier dat voor jou energie is opgewekt door middel van bijvoorbeeld NederlandseWind.

Hoef je dan niet meer te investeren in energiebesparende maatregelen?

Het inkopen van groene stroom zou de prikkel kunnen geven dat je minder aan energiebesparing gaat doen. Je gebruikt immers alleen maar schone energie! Maar ook schone energie kost geld en het produceren van duurzaam opgewekte energie is nog altijd minder goed voor het milieu dan de energie die je niet gebruikt. Maar het inkopen van groene stroom is een snelle eerste stap, welke gepaard kan gaan met besparende maatregelen.

Wat kost groene stroom mij dan?

Net als de kosten voor grijze stroom, zijn ook de kosten voor groene stroom afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs fluctueert dus door de jaren heen. Hierbij een aantal voorbeelden, op basis van actuele indicatieve marktprijzen voor in Nederland opgewekte groene stroom.

Je energieverbruik

De extra kosten voor groene stroom

10.000 kWh/jr

€9 – €29 per jaar

50.000 kWh/jr

€45 – €145 per jaar

300.000 kWh/jr

€270 – €870 per jaar

 

Wij bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

We werken in dit collectief samen met tientallen ondernemersverenigingen. PM Energie begeleidt ons hier bij. We kunnen u helpen met:

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen