Omgevingsvisie Midden-Groningen

De ontwerp Omgevingsvisie Midden-Groningen ligt ter inzage

 

Dinsdag 6 juni is de ontwerp Omgevingsvisie Midden-Groningen goedgekeurd door het college. Dat betekent dat de Ontwerp Omgevingsvisie van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli de inspraak in gaat.

Dat betekent dat iedereen die dat wil nog iets over dit ontwerp kan/mag zeggen door een zienswijze op te sturen.

De Omgevingsvisie Midden-Groningen is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  • Het geeft de stip op de horizon over hoe wij omgaan met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  • Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen of in de toekomst het Omgevingsplan. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om nog wat van de Omgevingsvisie te vinden. De visie is vanaf donderdag 8 juni te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01. En vanaf dan ligt er een uitgeprinte versie klaar in het gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. (Rechtstreekse link naar het document https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01/d_NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01.pdf )

U kunt opmerkingen of aanvullingen op de Ontwerp Omgevingsvisie Midden-Groningen aan de gemeente opsturen met een zienswijze. Dit doet u door bij voorkeur een mail te sturen naar de gemeente, waarin u meldt dat u een zienswijze wilt geven op de Ontwerp Omgevingsvisie. Daarna geeft u aan wat u erover wilt zeggen. Dit kan vanaf donderdag 8 juni t/m woensdag 19 juli. U kunt ook een brief sturen naar het gemeentehuis. Vergeet niet uw naam en adres hierbij te zetten als u de reactie opgestuurd wilt krijgen.

Na de inspraakronde schrijft het college een reactienota op de binnengekomen zienswijzen. Waar nodig wordt de Omgevingsvisie dan aangepast. In november 2023 besluit de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie. U krijgt dan ook de reactienota met per zienswijze een reactie opgestuurd.

 

Stuur de mail naar: omgevingsvisie@midden-groningen.nl
Met in het onderwerp: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

Of stuur uw brief naar: Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand

Schrijf erbij: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie