Kan het energietarief nog hoger? Blijkbaar wél!

Van ons eigen energiecollectief –

Kan het energietarief nog hoger? Blijkbaar wél!

De energietarieven stegen afgelopen 1,5 jaar naar ongekende hoogten. Dit had verschillende oorzaken die vrijwel allemaal buiten de macht van de energieleveranciers lagen. Maar de laatste weken doen energieleveranciers er nog een flinke verhoging bovenop. Wat biedt het energiecollectief in deze tijd?

Kale energieprijzen op de beurs

In Nederland wordt dagelijks energie verhandelt op de beurs. Energieleveranciers kopen hier hun energie in bij producenten om dit met wat marge te verkopen aan particulieren en bedrijven. Zij zijn dus afhankelijk van vraag en aanbod en de daaruit voortkomende dagprijs. En door (de angst voor) beperkt aanbod zijn de tarieven fors gestegen.

Recent verhoogde marges

Energieleveranciers bieden al vrijwel geen contracten met vaste tarieven meer aan. Maar ook in de variabele contracten zijn tarieven vaak nog voor 2 of 3 maanden geldig. Energieleveranciers lopen hierbij het risico dat de beursprijzen in de tussentijd verder stijgen en dat ze dus verlies lijden op de verkochte energie. En hoe sterker de schommelingen in de markt en de onzekerheid omtrent de aanvoer van (Russisch) gas, des te hoger de risicopremies die zij hanteren.

Daar komt bij dat de hoeveelheid lokale duurzame opwek afgelopen jaren flink is toegenomen. Hierdoor is het voor een energieleverancier lastiger te voorspellen hoeveel energie hij morgen zal leveren of terugleveren. En voor verkeerd opgegeven dagprognoses worden ze afgerekend. Ook dat risico zien we terugkomen in gestegen marges.

Collectief lage marges

Als collectief hebben we contracten waarbij de marges al langere tijd geleden zijn vastgelegd. Deelnemende bedrijven ervaren inmiddels helaas ook ten dele de stijgende energiekosten, maar de marges zijn tenminste nog laag. Afgelopen weken hebben we veelvuldig aankondigingen van tariefwijzigingen voorgelegd gekregen waarbij marges werden gehanteerd van ruim 30 cent per kWh en ruim 80 cent per m3 (in vergelijk met actuele variabele maandtarieven op de beurs).

Heeft u een contract met tarieven van 60 cent per kWh elektriciteit en/of 2,50 euro per m3 gas of nog hoger? Informeer dan zeker even bij het collectief welk contract we u op dit moment kunnen bieden!

Wij bevelen dit partnerschap van harte bij u aan!

We werken in dit collectief samen met tientallen ondernemersverenigingen. PM Energie begeleidt ons hier bij. We kunnen u helpen met:

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen