GroBusiness: hét centrale contactpunt voor alle vragen van Groningse ondernemers
GroBusiness: hét centrale contactpunt voor alle vragen van Groningse ondernemers
GroBusiness: hét centrale contactpunt voor alle vragen van Groningse ondernemers

GroBusiness: hét centrale contactpunt voor alle vragen van Groningse ondernemers

Gezamenlijk persbericht Economic Board Groningen, Nationaal
Programma Groningen en Provincie Groningen

Groningen, 6 april 2021

GroBusiness: hét centrale contactpunt voor alle vragen van Groningse ondernemers
Ondernemers in de provincie Groningen kunnen voortaan met al hun ondernemersvragen terecht bij één centraal en onafhankelijk contactpunt: GroBusiness. De specialisten van GroBusiness beschikken over kennis van specifieke ondernemersthema’s en kennen de mogelijkheden en instanties op het gebied van financiering en ondersteuning in Stad en Ommeland. Ook als ondernemers willen sparren over een vraagstuk kunnen zij contact opnemen. Alle gesprekken vanuit GroBusiness zijn voor de ondernemers kosteloos. GroBusiness wil alle initiatieven voor ondernemers in Groningen met elkaar verbinden en ondernemers de weg wijzen naar de mogelijkheden voor hun bedrijf.

De provincie Groningen en Economic Board Groningen zijn initiatiefnemer van GroBusiness en hebben haast gemaakt met de start. Dit in verband met de grote behoefte aan ondersteuning tijdens de coronacrisis. Economic Board Groningen voert de komende 5 jaar GroBusiness uit en ontvangt hiervoor financiering van de provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen. GroBusiness draagt indirect bij aan meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat en daarmee een leefbare en vitale provincie Groningen.

Voor álle vragen van Groningse ondernemers

GroBusiness is er voor alle ondernemers uit Stad en Ommeland en helpt bij het innoveren, verbeteren en verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten, zodat zij kunnen groeien. Ook geeft GroBusiness passend advies aan bedrijven die het moeilijk hebben, zoals tijdens de huidige coronacrisis. Alle ondernemers uit Groningen met een vraag over onder andere financiering, coronaregelingen, digitalisering of verduurzaming kunnen contact opnemen.

Altijd een antwoord

Iedere specialist van GroBusiness focust zich op een thema, spreekt de taal van de ondernemer en weet alles van de relevante regelingen en instrumenten. De specialisten van GroBusiness weten de weg naar begeleiding, coaching en advisering van ondernemers en kent financieringsmogelijkheden in de regio. Vanuit GroBusiness vindt er altijd een follow-up plaats om er zeker van te zijn dat de ondernemer is geholpen met zijn of haar vraagstuk.

Verbinding ondernemersorganisaties Stad en Ommeland

GroBusiness biedt ondernemers onafhankelijke expertise, kennis van relevante financiële regelingen en een ondernemersnetwerk dat Stad en Ommeland beslaat. Ondernemers kunnen telefonisch of per mail contact opnemen. Daarnaast zoeken de specialisten van GroBusiness zelf contact met ondernemers om vragen en behoeften in kaart te brengen. Ook organiseert GroBusiness (online) bijeenkomsten over actuele en relevante onderwerpen voor Groningse ondernemers. De specialisten van GroBusiness gaan samenwerken met relevante organisaties uit de regio, zoals de NOM, SNN en ondernemersnetwerken. Het leggen van verbindingen en het opbouwen van een duurzame relatie met ondernemers en ondernemersorganisaties staan centraal.

Kijk op www.grobusiness.nl voor meer informatie.