Energiecompensatie Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft een lokaal steunpakket ingericht voor compensatie van de hoge energielasten. Vanuit dit steunpakket worden verschillende vergoedingen aangeboden aan huishoudens, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Deze regeling geldt voor de periode van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023.

 

Een aanvraag voor energiecompensatie kunt u indienen van 26 januari tot en met 1 maart 2023. Dit kan via de website van de gemeente:

 

 

 

De energiecompensatie voor kleine ondernemers is bedoeld voor ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de TEK omdat bijvoorbeeld niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat minimaal 7% van de omzet opgaat aan energiekosten. De gemeentelijke energiecompensatie kan ook gebruikt worden ter overbrugging naar de TEK-regeling.

 

Voorwaarden energiecompensatie kleine ondernemers:

  • U heeft minder dan 25 werknemers (incl. de eigenaar)
  • U heeft 1 of meerdere panden in de gemeente Midden-Groningen
  • U staat minimaal vanaf 1 november 2022 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U heeft een eigen aansluiting voor gas en/of elektriciteit. U krijgt geen subsidie voor een aansluiting die u privé gebruikt
  • Uw kosten voor gas en elektriciteit zijn gestegen na 1 januari 2022 (of het moment dat u uw onderneming bent begonnen)
  • Uw kosten voor elektriciteit zijn meer dan €0,35 per kilowattuur (excl. BTW)
  • Uw kosten voor gas zijn meer dan €1,19 per kubieke meter (excl. BTW)
  • U heeft de afgelopen 3 belastingjaren geen staatssteun gekregen. Of uw onderneming heeft wel staatssteun gekregen, maar dat blijft onder het maximumbedrag dat voor uw onderneming geldt)
  • U komt niet in aanmerking voor de TEK-regeling

 

Meer informatie staat op de website van de gemeente: https://www.midden-groningen.nl/lokaal-steunfonds-voor-hoge-energielasten.

 

De aanvragen van kleine ondernemers worden behandeld door het Loket Zelfstandigen Midden-Groningen van de gemeente Midden-Groningen. Heeft u vragen over de energiecompensatie of wilt u weten welke ondersteuning wij nog meer kunnen geven? Neem dan contact op met het Loket Zelfstandigen.  U kunt ons bereiken via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl. U kunt ons ook bellen. Onze contactpersonen zijn:

 

–    Johannes Christiaanse (0598 – 37 37 59)

–    Bob Kempinga (0598 – 37 37 23)