Uitnodiging: Denk mee over het raadsakkoord gemeente Midden-Groningen:
Donderdag 14 april: 19.30 uur, raadzaal Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand

Beste inwoner/belanghebbende van Midden-Groningen,

Nieuwe raad na verkiezingen
GemeenteBelangen heeft na de verkiezingen van 16 maart de coalitieonderhandelingen gestart en
heeft een aantal ronden van verkennende gesprekken gehouden met alle partijen. Na twee rondes
is de conclusie getrokken dat alle partijen willen werken met een raadsakkoord, naast een
coalitieakkoord. De raad wil het raadsakkoord samen met de inwoners en belanghebbenden van
Midden-Groningen opstellen.

Wat is een raadsakkoord?
In het raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke onderwerpen waar de raad van de
gemeente Midden-Groningen het over eens is om de komende vier jaar mee aan de slag te gaan. De
raad wil dit graag samen met de inwoners en stakeholders van Midden-Groningen doen. De
maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de onderwerpen worden samen met gemeente en
samenleving verder uitgewerkt. Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze waarop
de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke
onderwerpen op te pakken.

In een raadsakkoord bepalen niet alleen de coalitiepartijen de beleidsagenda voor de
collegeperiode, maar de gemeenteraad doet dat als geheel. Aan het college van burgemeester en
wethouders is het vervolgens om die agenda uit te voeren.

Uitnodiging: Denk mee over het raadsakkoord gemeente Midden-Groningen:
Donderdag 14 april: 19.30 uur, raadzaal Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand
Beste inwoner/belanghebbende van Midden-Groningen,
Nieuwe raad na verkiezingen
GemeenteBelangen heeft na de verkiezingen van 16 maart de coalitieonderhandelingen gestart en
heeft een aantal ronden van verkennende gesprekken gehouden met alle partijen. Na twee rondes
is de conclusie getrokken dat alle partijen willen werken met een raadsakkoord, naast een
coalitieakkoord. De raad wil het raadsakkoord samen met de inwoners en belanghebbenden van
Midden-Groningen opstellen.
Wat is een raadsakkoord?
In het raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke onderwerpen waar de raad van de
gemeente Midden-Groningen het over eens is om de komende vier jaar mee aan de slag te gaan. De
raad wil dit graag samen met de inwoners en stakeholders van Midden-Groningen doen. De
maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de onderwerpen worden samen met gemeente en
samenleving verder uitgewerkt. Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze waarop
de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke
onderwerpen op te pakken.
In een raadsakkoord bepalen niet alleen de coalitiepartijen de beleidsagenda voor de
collegeperiode, maar de gemeenteraad doet dat als geheel. Aan het college van burgemeester en
wethouders is het vervolgens om die agenda uit te voeren.

Waarom?
De achterliggende gedachte is dat er tijdens het werken met een raadsakkoord niet twee vaste
kampen zijn, maar de gehele raad betrokken is. Er is niet een vaste groep partijen die én de
wethouders levert én de agenda voor de komende jaren heeft bepaald in een coalitieakkoord. In
plaats daarvan is er ruimte voor wisselende meerderheden en zoeken raadsleden per onderwerp
gaandeweg naar oplossingen voor de problemen en komen ze daarvoor tot wisselende
meerderheden. Daarmee is er per onderwerp een coalitie en een oppositie.

Wat vindt u belangrijk?
14 april is het de bedoeling dat samen met de inwoners en organisaties verkend wordt wat de meest
belangrijke onderwerpen voor de komende vier jaren zijn. Alle inwoners, ondernemers en
organisaties zijn daarom op deze avond van harte welkom om input aan te leveren. De raad gaat
vervolgens overleggen welke onderwerpen definitief opgenomen worden in het raadsakkoord.
Daarna zal de aanpak per onderwerp in de tijd uitgezet worden. Deze onderwerpen worden dan
samen met de inwoners en betrokken belanghebbende uitgewerkt.

Denk mee met de raad op 14 april
Graag zien we u op donderdag 14 april om 19.30 uur in het Huis van Cultuur en Bestuur, wij hopen
op uw komst!