UW Eigen Secretariaat

Lindeman Leeft

Adviezen op het terrein van de fysieke leefomgeving o.a. juridische advies o.h.g.v. ruimtelijke ordening, proces en procedure, projectleiding en ondersteuning.

Lindeman Leeft

CONTACTPERSOON:
Ger Lindeman

De Visserstraat 28
9602 XX Hoogezand

T. 06 2187 23 21