Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 150 per jaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Als je aanmelding gedurende het jaar is binnengekomen, ben je naar rato lidmaatschapsgeld verschuldigd.
De lidmaatschapsbijdrage wordt geïncasseerd vanaf het door jou aangegeven IBAN-nummer.

Het lidmaatschap wordt pas effectief nadat de lidmaatschapsbijdrage is voldaan.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar te worden doorgegeven aan het secretariaat.

Na het invullen van dit formulier krijg je een bevestiging op je mailadres. Na het bevestigen van deze mail, wordt je lidmaatschap verwerkt.

Met het invullen van dit lidmaatschapsformulier geef je toestemming tot het verwerken van je gegevens in onze ledenadministratie. Deze gegevens worden uitsluitend voor de ledenadministratie en de verwerking van de facturen gebruikt.

Op onze website wordt (als je daar toestemming voor hebt gegeven middels je aanmelding) op de ledenpagina het logo van je bedrijf geplaatst, een korte samenvatting van de werkzaamheden van je bedrijf en een link naar de website.